<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Voorbereiding Biografie Nic.H.M. Tummers

Tamira Tummers

€ 7.500

Beeldend kunstenaar, oud Senaatslid en architectuurcriticus Nicolaas (Nic.) Tummers heeft in de jaren 50 en 60 met zijn werk op experimentele wijze gezocht naar nieuwe vormen van stedelijkheid. Tamira Tummers stelt dat met name deze twee decennia uit zijn oeuvre interessant zijn als casus voor een onderzoek naar de toen 'nieuwe' ruimtelijke uitgangspunten. Met dit project wil ze Tummers' werk uit die periode inventariseren, analyseren en in verband brengen met de esthetisch, economisch en ecologisch oplossingsgerichte praktijk van vandaag de dag. Naast een inventarisatie van projecten, inzoomend op het experiment, betreft de aanvraag het vastleggen van de getuigenissen van de 90-jarige Tummers die op veel scharniermomenten 'erbij' was. Resultaten worden bovendien aan hem voorgelegd. Aan de hand van een verdiepend onderzoek wil de aanvrager in kaart brengen hoe groot de hoeveelheid interessant materiaal is, welke concepten van stedelijke ruimte een rol speelden, welke onderwerpen daaraan gelieerd zijn, welke getuigenissen van Nic. Tummers nog vastgelegd kunnen worden en welke context in een biografie van die periode meegenomen dient te worden. Voor dit project werkt de aanvrager samen met de Stichting U.S-R., Centrum voor Regionale Geschiedenis te Heerlen Rijckheyt, Tjebbe van Tijen en Het Nieuwe Instituut.