<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Voorland. Wandelingen door het Antropoceen in Groningen

Stichting nai010 uitgevers

€ 17.301

Atelier aan de Middendijk heeft de afgelopen jaren met het project 'Nieuw Gronings Peil' aandacht besteed aan de gevolgen van het Antropoceen op het Groningse landschap en stelt dat de directe impact hiervan nergens in Nederland zo voelbaar is als in Groningen. Deze aanvraag is gericht op het vervolg van dit initiatief en wil de resultaten in een publicatie met de titel 'Voorland' vatten om de inhoud verder te brengen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua bereik. Door wandelen in het boek in te zetten als onderzoeksmethode en lokale Groningse cases te verbinden aan universele discussies en issues, wil ze de dreigende problematiek terugbrengen naar de menselijke maat en daarmee een bijdrage leveren aan oplossingen, zowel voor bewoners als de verschillende ontwerpdisciplines die bij behoud en inrichting van stad en land betrokken zijn. Om het project een zo'n breed mogelijk maatschappelijk draagvlak en bereik te geven, wordt samengewerkt met betrokken partners zoals de VPRO, Pakhuis de Zwijger, Platform Gras, Stichting Groninger Kerken en het Nationaal Programma Groningen. Voor de vormgeving, kaarten en het beeldmerk is Knetterijs betrokken.

website

www.nai010.com