<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Waar is Rotterdam Zuid?

Studio L A V.O.F.

€ 31.500

Studio LA ziet dat de grootschalige sloop en nieuwbouw in Rotterdam-Zuid een kans biedt voor een alternatief op het huidige proces van stedelijke ontwikkeling. Dit deel van de stad zal sociaal-demografisch en ruimtelijk radicaal veranderen. De aanvrager stelt dat het probleem hiervan is dat aanwezige en niet te kapitaliseren kwaliteiten geen onderdeel zijn van nieuwe plannen, bestaande bewoners worden verdrongen, en beleidsmakers hebben geen oplossing. Daarom gaat het project aanwezige ruimtelijke kwaliteiten, initiatieven en toekomstige projecties van bewoners in Rotterdam-Zuid documenteren en analyseren, en ontwerpmethodes onderzoeken waarbij deze aanwezige factoren onderdeel kunnen worden van een veranderend Rotterdam-Zuid. Twee wijken staan centraal in dit onderzoek: de Mijnkintbuurt in de Tarwewijk en de wijk Carnisse. De analyse, nieuwe verbeeldingen en conclusies worden gebundeld in een magazine per wijk. Deze zal onder andere worden aangeboden aan de medewerkers van de Gemeente Rotterdam die aan de plannen in beide wijken werken. Voor het project wordt samengewerkt met Malique Mohamud, Alexandre Furtado en Jelena Barisic van Concrete Blossom. Naar aanleiding van de conclusies zal in samenwerking met AIR een lezing worden georganiseerd.

website

studio-la.org