<
toekenningen

Regeling Experiment → Onderzoek

Waar stad en haven elkaar omarmen

Juliette Gilson

€ 10.000

Het experiment 'Waar stad en haven elkaar omarmen' behelst een onderzoek naar een nieuw soort samenleving in de tussenruimte van stads- en havenactiviteiten en de ontwikkeling van een eigen taal door de werkmethode ontwerpend schrijven.

website

www.juliettegilson.com