<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Washington: A project about the President's Surveillance Program and the New American Century

Arthur Roeloffzen

€ 7.470

'Washington' gaat over de expansie van de Amerikaanse inlichtingendiensten in de twintig jaar na 11 september 2001 en de daarmee gepaard gaande uitholling van burgerrechten en de democratie. Het project onderzoekt en visualiseert de roadmap naar de optuiging van de 'surveillance state' en de machten en krachten rondom de expansie van de inlichtingendiensten onder de regering Bush. De speerpunten van het project gaan over informatie: het verkrijgen van informatie, het verzwijgen van informatie, het vertragen van informatie, het manipuleren van informatie, enzovoorts. Door middel van redactioneel en infografisch ontwerp wil Roeloffzen de gebeurtenissen presenteren in de vorm van een publicatie en/of audioviduele productie. Naast het maken van prototypes en een proof of concept zal Roeloffzen de startsubside gebruiken om in gesprek te gaan met journalisten, grafisch ontwerpers, uitgevers, filmproducenten en filmmakers.

website

arthurroeloffzen.nl