<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Tentoonstelling

WAT NU, KOETSIER? tentoonstelling

Celina Yavelow

€ 19.735

Vorig jaar ontving Celina Yavelow samen met Freja Kir en René Put subsidie voor het project 'WAT NU, KOETSIER?'. Daarvoor werden 45 hedendaagse grafische ontwerpers en collectieven uitgenodigd om een nieuwe, autonome 'advertentie' te ontwerpen geïnspireerd op het werk van conceptueel kunstenaar Hans Koetsier. De advertentiereeks werd vervolgens wekelijks in Het Parool gepubliceerd. Nu vragen de initiatiefnemers subsidie aan voor een expositie en publicatie waar alle werken bij elkaar komen en onderlinge verbanden zichtbaar worden. Dit was volgens hen in beperkte mate mogelijk door het kleine formaat en het kortstondige momentum van het dagblad. Aan de publicatie werken vijf auteurs mee onder wie Maria Barnas, Will Holder, Janneke Wesseling, Jouke Kleerebezem en Jan Pieter Ekker. Zij worden ook bij de tentoonstelling betrokken en presenteren een eigen selectie van advertenties met hun reflectie daarop. Hierdoor krijgt de tentoonstelling een dynamische opstelling met als doel steeds een andere kijk op de advertenties te bieden en toeschouwers te stimuleren eigen verbanden te leggen en zich te verwonderen over de betogende rol van het grafisch ontwerp. De tentoonstelling vindt plaats vanaf 23 tot en met 29 oktober bij Looiersgracht 60 of ROZENSTRAAT in Amsterdam.

website

watnukoetsier.nl