<
toekenningen

Voucherprocedure Presentaties Buitenland → Voucher

Water as Leverage - Khulna as a water inclusive enclave

DEFACTO Architectuur en Stedenbouw

€ 1.500

Defacto is geselecteerd samen met zijn consortium voor een expertmeeting rondom het programma Water as Leverage for Resilient Cities: Asia. De expertmeeting richt zich op Khulna in Bangladesh waar innovatieve oplossingen worden ingezet om de klimaat- en waterproblematiek aan te pakken. Hiermee streven ze naar een toekomst van Khulna als een veilige en water-inclusieve enclave gesitueerd in een adaptieve kustzone met onderdak voor haar bewoners en omgeving.

website

d.efac.to