<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling → Open oproep

Waterfront pavilion

NEXT Architects & ShapeService

€ 25.000

De Nederlandse doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn is voor de bouwsector een grote uitdaging. Er wordt door uiteenlopende partijen gezocht naar methodes om zo demontabel mogelijk te bouwen. Uitdagingen daarbij zijn onder andere de beperkte beschikbaarheid van materialen, opslagtijden, certificeringen en de aansluitingen van bouwdelen. Ondanks de brede interesse in de sector wordt er in de praktijk nog weinig geëxperimenteerd. NEXT Architects grijpt de bouw van het Circulair Paviljoen in Amsterdam Noord aan om verschillende systemen, vormen en materialen te testen. De aanvrager werkt aan een methodiek waarbij het gebouw wordt ontleed in lagen die los van elkaar functioneren en demontabel zijn. Voor de verbinding en het produceren van een dakelement wordt samen met ShapeService, onderdeel van het Brabantse bedrijf The Plastic Enterprise, gekeken naar grootschalige 3D-print technologie waarbij gerecycled plastic als grondstof wordt gebruikt. Het resultaat is een 1:1 prototype van een 3D-geprint dakelement, dat kan worden toegepast in het paviljoen. Het openbaar toegankelijke paviljoen dient als casestudie voor de sector. De resultaten zullen onder meer via programma's van de BNA worden gedeeld.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.