<
toekenningen

Waterlandschap Pauwels

H+N+S

€ 25.000

Aan de noordzijde van Tilburg werken de gemeente en Waterschap de Dommel aan het Waterlandschap Pauwels, onderdeel van het grotere Landschapspark Pauwels. Het landschapspark moet een aantrekkelijk uitloopgebied voor bewoners en bezoekers worden. H+N+S Landschapsarchitecten kreeg de opdracht om in samenwerking met een aantal stakeholders een eerste schetsontwerp te maken voor het gebied. Maar tal van kleinere lokale initiatieven kunnen mogelijk een extra bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. H+N+S Landschapsarchitecten wil daarom het bestaande ontwerptraject met vier co-creatieve activiteiten versterken. Met inzet van extra ontwerpkracht wil het in de eerste plaats lokale initiatieven en partijen de kans bieden om op een gelijkwaardige manier input te leveren in het ontwerptraject. Daarnaast wil het behalve huidige stakeholders ook toekomstige gebruikers betrekken. Ook wil het nieuwe initiatieven aanmoedigen om verder invulling te geven aan geconstateerde lancunes in het gebied. En tot slot wil het meer aandacht besteden aan reflectie, kennisuitwisseling en communicatie over het procesontwerp en de uitkomsten. H+N+S Landschapsarchitecten, gemeente Tilburg en Waterschap Den Dommel werken in de uitvoering van deze activiteiten samen met onder andere beeldend kunstenaar Paul de Kort, De Wageningen Universiteit, Buiting Advies, Kunstloc en met inwoners en ondernemers uit het plangebied. Doelstelling van het traject is om samen met (toekomstige) gebruikers de verborgen kwaliteiten van het Waterlandschap te ontdekken en te verkennen op welke wijze ieder daarin een rol kan hebben.