<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Waterlandschap Wierden

Stichting Stimuland i.s.m. gemeente Wierden en Odin Landschap

€ 14.325

Welke rol kan ontwerpend onderzoek spelen bij het helpen ontwarren van een knoop waarin bewoners, in dit geval boeren in Rectum-Ypelo en Wierden Noord, terecht zijn gekomen. Wat houdt de boeren zelf bezig en welke beelden hebben zijzelf van de toekomst. Hoe ziet hun bedrijf er over 10-20 jaar uit? Wat verwachten zij en wat hopen zij? Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig, ook vanuit systemisch oogpunt bezien.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1.

website

www.stimuland.nl