<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Waterlijn

BLAV

€ 6.504

In reactie op het gebrek aan fysiek contact, wil BLAV een VR-ervaring creëren waarin ouderen activiteiten kunnen beleven met anderen, zonder dat deze in dezelfde ruimte persoonlijk aanwezig hoeven te zijn. Een artistiek vormgegeven Nederlands polderlandschap fungeert als uitgangspunt voor de verschillende activiteiten van 'Waterlijn', zoals het tekenen van sterrenbeelden onder de sterrenhemel, zandkastelen bouwen op het strand, of het aanleggen van een moestuin op het Moestuin Eiland. De omgeving zal zo worden ontworpen dat de impact van fysieke uitdagingen en sociale beperkingen wordt verkleind. Het project heeft als doel om bij te dragen aan oplossingen om eenzaamheid en verveling onder ouderen te verminderen en autonomie te versterken. Daarbij hoopt BLAV de belangstelling onder ouderen voor VR als artistiek medium te vergroten. Om deze doelen te bereiken zal worden samengewerkt met Vivium zorggroep en de Zorgcirkel.

website

blav.nl