<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Watermolenlandschap Kasteren

LOS stadomland i.s.m. gemeente Boxtel

€ 22.425

Op dit onderzoek zit energie: partijen staan te popelen. We ontwikkelen een klimaatadaptief, toekomstbestendig watermolenlandschap waarin:

We water vasthouden in natte tijden en water leveren aan de omgeving in droge tijden;
We duurzame energie opwekken met een of meerdere watermolens;
De historie een nieuw leven krijgt met verdienmodellen voor ondernemers;
't nieuwe landschap zorgt voor meer biodiversiteit, natte teelten en recreatiemogelijkheden.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

www.losstadomland.nl