<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

We Are Human Rights

Stichting We Are

€ 7.500

'We Are Human Rights' is het eerste project van Stichting We Are en een initiatief van ontwerper Bernhard Lenger. Het project is opgezet als een pilot waarin zeven Nederlandse ontwerpers worden gekoppeld aan zeven mensenrechtenbeschermers uit verschillende landen. De koppels gaan verkennen hoe design kan bijdragen aan het oplossen van sociaal-politieke conflicten. Zij richten zich daarbij in het bijzonder op wetgeving, mensenrechten en internationale betrekkingen. Binnen die domeinen zal elk koppel zich focussen op de specifieke, soms levensbedreigende omstandigheden waar de mensenrechtenbeschermers in hun werk mee te maken hebben. Verschillende methodes zullen onderzocht, getest en geëvalueerd worden, zoekend naar oplossingsgerichte concepten, systemen en strategieën ter ondersteuning van mensenrechtenbeschermers. Stichting We Are werkt in het project nauw samen met Foundation Justice and Peace. Deze organisatie ondersteunt mensenrechtenbeschermers uit de hele wereld, onder meer door ze met het programma Shelter City in Nederland een tijdelijk veilig onderkomen en training te bieden. We Are Human Rights vindt plaats binnen de context van dat programma. De ontwerpers die met de mensenrechtenbeschermers aan de slag gaan zijn allen verbonden aan de stichting We Are, waaronder initiatiefnemer Bernhard Lenger zelf, Hannah van Luttervelt en Lucandrea Baraldi. In samenwerking met presentatieplatform MU in Eindhoven organiseert Stichting We Are een tussentijdse reflectiebijeenkomst.

website

www.wearehumanrights.com