<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Evenement

We Have Never Been Modern

Stichting Third Space

€ 15.000

Stichting Third Space (Lotte van den Berg en Daan 't Sas) maken de interdisciplinaire installatie 'We Have Never Been Modern', die een omgeving biedt waarin mensen hun gedachten en gevoelens over hun relatie met de natuur kunnen herdenken, vormgeven en delen. Lotte van den Berg en Daan 't Sas laten zich inspireren door de Franse filosoof Bruno Latour, die in zijn boek 'Nous n'avons jamais été modernes' de scheiding onderzoekt die de moderne mens heeft opgetrokken tussen zichzelf en de hem omringende natuur. Ze reiken een methode aan waarmee deelnemers kunnen ervaren hoe onze houding ten opzichte van de natuur en onze plaats daarin verandert en inconsequent is. Centraal staat een afgesloten, glazen kubus van 1,35 m x 1,35 m 500 meter uit de kustlijn op het wad in de zee. Enkele geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om alleen en voor 12 uur lang te verblijven in de ruimte en het veranderende landschap te aanschouwen. Daarnaast kunnen bezoekers in drie kubusvormige onderzoeksruimtes zelf een constellatie maken waarin de verhoudingen die ze ervaren zichtbaar worden aan de hand van het plaatsen van objecten. De resultaten die voortkomen uit het project worden getoond in een expositie en archief, die andere bezoekers kunnen aanzetten tot reflectie. Met 'We Have Never Been Modern' beoogt de stichting zowel eerbied te creëren voor de zelfgecreëerde bewustzijnsruimte als voor het verlangen om die geconstrueerde ruimte te ontsnappen en meer een met de natuur te worden. De stichting omschrijft het project als een samenspel van performance, beeld en ontwerp, waarin ruimte wordt geboden voor existentieel onderzoek.

website

wehaveneverbeenmodern.nl