<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Publicatie

We want to look up at the Sun, but could the Sun be looking down on us?

Rudy Guedj

€ 7.974

Rudy Guedj onderzoekt de beeldtaal en ruimte die gecreëerd zijn voor 'I See That I See What You Don't See', de Nederlandse bijdrage aan de 26e Design Triënnale in Milaan. Het tentoonstellingsontwerp, dat tot stand kwam uit een samenwerkingsproces tussen architect Olivier Goethals en grafisch ontwerper Rudy Guedj, nam de vorm aan van een panorama, dat een gefragmenteerde weergave gaf van een hedendaags landschap in constante mutatie. Kosmische, geautomatiseerde en schijnbaar onzichtbare ruimtes kregen middels geanimeerde projecties vorm op de wanden van een cilindrische donkere kamer. De architectuur en de geprojecteerde grafische laag werkten hand in hand en creëerden zowel een ondersteuning als een reactie op het hoofdthema van de show door de aanpasbare lichtcondities als een verhalend element te gebruiken. In navolging op de tentoonstelling, wil Rudy Guedj een platform creëren om materiaal te publiceren dat bijdraagt aan het begrip van het creatieve proces dat de ontwerpers volgden. Een selectie van spreads uit de schetsboeken van Olivier Goethals zal inzicht geven in Goethals' interesse in de relatie tussen mens, natuur en technologie, evenals de invloed van biologie, kosmologie, wiskunde en filosofie op zijn architecturale en artistieke praktijk. Ontwerper en uitgever Rudy Guedj blikt met de publicatie terug op het gecreëerde materiaal en gebruikt de visuele identiteit die hij ontwierp voor de tentoonstelling als basis voor een laatste herinterpretatie, waarbij hij focust op de intieme affiniteit die mens en technologie door de tijd heen hebben ontwikkeld met de zon. Het boek wordt uitgegeven door Building Fictions.

website

www.rudyguedj.com