<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Weightless Bricks and Other Stories about the Future Prospects of Virtual Work

Strunden Cruwys Studio

€ 7.500

Strunden Cruwys Studio ontvangt een startsubsidie voor het project Weightless Bricks. Het project handelt over het gegeven dat ons dagelijks werk zich meer en meer in virtuele en flexibele ruimtes afspeelt en de gevolgen hiervan op de inrichting van onze werkomgeving. Het project krijgt vorm in een speculatieve Mixed Reality-ervaring waarin visies op de toekomst van werken en samenwerken worden verbeeld. Hierbij wordt een beroep gedaan op alle zintuigen. De startfase zal worden aangewend om verder vooronderzoek te doen en partners te betrekken in Engeland en Nederland.

website

www.softbodies.co.uk