<
toekenningen

Wenkende Wieken

Laura Alvarez Architecture B.V.

€ 25.000

De buitenruimte van de Molenwijk in Amsterdam Noord is voor buurtbewoners onvoldoende uitnodigend om langdurig te verblijven, dit geldt in het bijzonder voor kinderen. De openbare ruimte is niet overzichtelijk en de spelvoorzieningen zijn door de wijk versnipperd. Het voelt er niet veilig waardoor ouders hun kinderen niet buiten laten spelen. Door middel van workshops, innovatieve communicatiemiddelen en wekelijkse aanwezigheid in de buurt gaan Laura Alvarez Architecture B.V., De Alliantie, Stichting Molenwijkkamer, Framer Framed, Vooruit, Stichting Spin en Dock samen met de bewoners van de Molenwijk onderzoeken wat er nodig is om de buitenruimte aan te laten sluiten op de behoeftes van kinderen en jongeren uit de wijk. In het project wordt gekozen voor een innovatieve benadering op persoonlijk niveau. Het project kent een didactisch en speels programma voor kinderen tussen de acht en zestien jaar oud dat gaat over de directe omgeving, met thema's als zintuigelijk ontdekken, oriëntatie, herkenning, identiteit en ontwerp. De uitkomsten van de workshops zullen te zien zijn in een tentoonstelling en het uitgangspunt vormen van een nieuwe bewegingsroute door de wijk. Tegelijkertijd leert het de kinderen niet alleen nu, maar ook in de toekomst deel te nemen aan het creëren van een levendige, veilige, inclusieve stad.

online verslag