<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Activiteitenprogramma

West Side Stories

Stichting Office for Metropolitan Information

€ 43.500

De stadsvernieuwing, die ruim 25 jaar bepalend is geweest voor de ontwikkeling van Rotterdam, kan momenteel niet op brede belangstelling en waardering rekenen. Office for Metropolitan Information (OMI) wil hier verandering in brengen met een manifestatie in de vorm van een tentoonstelling, lezingavonden en expedities door de wijk Het Oude Westen. Doel van de manifestatie is bewustwording creëren bij het publiek over de waarde en het experiment van de stadsvernieuwing en de thematiek te verrijken met hedendaagse inzichten. In het programma is een specifieke rol weggelegd voor schrijvers, kunstenaars, architecten en critici die de stadsvernieuwing vanuit de huidige stedelijke praktijk beschouwen, verbeelden en becommentariëren. Met deze benadering komt OMI tot nieuwe invalshoeken en inzichten om het historisch perspectief te verbreden. Voor de programmering werkt ze samen met instellingen als Print Room, Leeszaal-West, Concrete Blossom, Independent School for the City en AIR. Bureau Perplekcity is verantwoordelijk voor coördinatie en realisatie van het programma. Naast inhoudelijke experts en stedelijke partners wordt er samengewerkt met betrokken partijen in de wijk. Dit zijn o.a. instellingen en personen die actief betrokken zijn bij de stadsvernieuwing en de wijkinitiatieven Aktiegroep Oude Westen en Vereniging Gouvernehof. Deze aanvraag is het vervolg van een eerder aan Bureau Perplekcity verleende startsubsidie.

website

www.omirotterdam.nl