<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

West Side Stories | Ruimte voor de stadsvernieuwing

Perplekcity

€ 7.500

De stadsvernieuwing beslaat volgens Perplekcity een belangrijke periode in de architectuurgeschiedenis die nog niet kan rekenen op brede belangstelling. Voor het project 'West Side Stories' doet zij aanvraag voor een startsubsidie, waarin de bezoeker wordt meegenomen naar een zogenoemd 'Rotterdams laboratorium van de stadsvernieuwing' met experimentele architectuur en een eigenzinnige manier van stadsmaken. Met bewoners en experts onderzoeken zij de unieke karakteristieken van de wijk het Oude Westen en verkennen de mogelijkheden voor de hedendaagse stadspraktijk via interviews, veldonderzoek en een workshop. Voor het uitwerken van het projectvoorstel worden drie thema's getoetst en uitgewerkt, te weten 'architectuurmaken', stadsmaken en ruimte maken. Voor dit project werkt Perplekcity samen met Aktiegroep Het Oude Westen, bewonersverenigingen, Bureau Monumenten en Cultuurhistorie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Woonstad Rotterdam. Voor de analyse en scherpstelling van de opgaves wordt er samengewerkt met Nina Aalbers (ArchitectuurMaken), Joost Kühne (Kühne &Co), Lidwine Spoormans (Studio LS), Endry van Velzen (De Nijl) en architectuurhistorici Evelien van Es en Renate van Schaik.

website

www.perplekcity.com