<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

WETEN DROMEN WAT HUMOR IS?

Joris Bas Backer

€ 7.500

Voor zijn nieuwe graphic novel neemt Joris Bas Backer het thema identiteit onder de loep aan de hand van de 'own voice'. De hoofdpersoon in de graphic novel is een transman van in de dertig, een single vader van een schoolgaand kind, die kampt met het alledaagse als een single queer vader in een hetero-normatieve wereld van school en ouderschap. Het einde van een relatie zet hem aan tot zelfreflectie over zijn wit-zijn en zijn familiegeschiedenis in Indonesië. Het verhaal is gebaseerd op gebeurtenissen die zich generaties geleden afspeelden. Joris Bas Backer onderzoekt de relaties tussen familieleden en tussen partners. Zijn doel is om verhalen te vertellen die het universele in de ervaringen van gemarginaliseerde groepen en meer mainstream groepen tonen. Hij probeert stemmen te vinden die kunnen bijdragen aan een eigentijds perspectief op de wereld. Joris Bas Backer werkt met de startsubsidie aan een exposé en de eerste tien pagina's van een draaiboek, waarmee hij uitgevers hoopt te kunnen benaderen. Hiervoor doet hij onderzoek naar de thema's en verricht hij experimenten met de inhoud, verhaallijn en -vormen.

website

www.basbasbacker.net