<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

WETEN DROMEN WAT HUMOR IS?

Joris Bas Backer

€ 7.500

Voor zijn nieuwe graphic novel neemt Joris Bas Backer het thema identiteit onder de loep aan de hand van de 'own voice', waarmee zowel hij (de maker) als de hoofdpersoon deel uitmaken van een gemarginaliseerde groep. Tegelijk wil hij ingaan op een deel van zichzelf dat aan andere kant staat van die 'own voice': de delen van zijn familiegeschiedenis die in Indonesië afspelen tijdens de Nederlandse bezetting. De hoofdpersoon in de graphic novel is een transman van in de dertig, een single vader van een schoolgaand kind, die kampt met het alledaagse als een single queer vader in een hetero-normatieve wereld van school en ouderschap. Het einde van een relatie zet hem aan tot zelfreflectie over zijn wit-zijn en zijn familiegeschiedenis in Indonesië. Het verhaal baseert zich op gebeurtenissen die generaties geleden afspeelden. Joris Bas Backer onderzoekt de relaties tussen familieleden en tussen partners. Zijn doel is om verhalen te vertellen die raakvlakken zoeken tussen gemarginaliseerde groepen en meer mainstream groepen en om het universele in hun ervaringen te tonen. Hij probeert stemmen te vinden die kunnen bijdragen aan een eigentijds perspectief op de wereld. Joris Bas Backer werkt met de startsubsidie aan een exposé en de eerste 10 pagina's van een draaiboek, waarmee hij uitgevers hoopt te kunnen benaderen. Hiervoor doet hij onderzoek naar de thema's en verricht hij experimenten met de inhoud, verhaallijn en -vormen.

website

www.basbasbacker.net