<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

What could have been

Jantje Engels

€ 29.887

Onder de titel 'What could have been' willen Jantje Engels en Marius Grootveld een opkomende jonge generatie Nederlandse architecten die sterk contextbewust en met aandacht voor bouwcultuur en –historie te werk gaat, kaderen binnen een grotere Europese architectuur beweging van associatie en analogie. Het betreft een op zichzelf staande publicatie met nieuw werk van in totaal 60 toonaangevende jonge bureaus die passen binnen de tendens die de aanvrager wil omschrijven en waarmee zij een scherpe lijn tegenover het huidige establishment wil uitzetten. Voor het nieuwe werk wordt aan de deelnemers gevraagd om middels een tekst en een afbeelding een correctie te plegen op wat in hun ogen in de recente geschiedenis van steden is misgegaan. Zo wordt een alternatieve geschiedenis geschreven waarmee de bureaus zich kunnen profileren. Vervolgens zal de aanvrager in 4 essays op het geleverde werk reflecteren en tendensen daarin proberen te duiden. De resulterende publicatie moet een afgewogen geheel vormen met punten van kritiek en concrete suggesties voor verbetering en zal bovendien ook op grotere opvattingen over het maken van steden ingaan.