<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

What Remains

Marloes de Valk

€ 7.500

What Remains behelst de ontwikkeling van een game en een research blog waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat het effect is van de enorme hoeveelheid data en 'e-waste', die we achterlaten voor toekomstige generaties. Voor de game wordt teruggegrepen op de 30 jaar oude NES controller van Nintendo. Initiatiefnemer Marloes Valk werkt hiervoor samen met Aymeric Mansoux en het culturele lab FoAM Kernow. In de startfase van het project wordt onderzocht welk type game de beste en meest duurzame vorm is en op welke wijze de resultaten het beste gecommuniceerd kunnen worden. What Remains wordt tevens ondersteund vanuit het 'New Archive Interpretations' programma van het Nieuwe Instituut.