<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma

When you change the way you look at things, the things you look at begin to change

Stichting Architectuurcentrum Amsterdam

€ 90.500

Architectuurcentrum Amsterdam is een ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. Van daaruit belicht en verkent Arcam actuele stedelijke opgaven en ambities, en wordt gekeken naar de rol die de ontwerpers, beleidsmakers, bouwers en bewoners (kunnen) spelen bij het vormgeven van hun stad.