<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Onderzoek

White Papers on Dissent

Barbara Cueto

€ 23.312

'White Papers on Dissent' vertrekt vanuit de vraag: als ons sociaal en politiek systeem aan herontwerp toe is, welke sociale, culturele, esthetische en ecologische waarden zouden dan moeten worden meegenomen? Dit speculatief project is een proces van collectief onderzoek op het snijvlak van activisme, hedendaagse kunst en informatica. Het heeft tot doel te onderzoeken, analyseren en reflecteren op hoe kunstenaars die met blockchains werken, in staat zijn autonome infrastructuren te creëren met nieuwe economische en sociale relaties. Het project wil voorbijgaan aan de financiële connotaties van de blockchain-technologie. Op deze manier verkent het de onderliggende relevantie van tokens als processen die autonomie bieden aan een gemeenschap om hun sociaal-politieke en economische relaties collectief en gedetailleerd vorm te geven. Het doel is om door middel van een podcastserie, workshops, uitvoeringen en discursieve evenementen de alternatieve toepassingen en mogelijkheden van deze gedecentraliseerde technologieën toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het project zal worden gepresenteerd bij onder meer Kunsthalle Amsterdam, The Institute for Endotic Research (Berlijn), Total Museum (Seoul) en The Research School of Cultural Analysis van de Universiteit van Amsterdam, en Munck Studios.

website

www.cuetobarbara.com