<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep 2 fase 1

Who owns the river?

Maatschap Observatorium, Street Art Research Institute St. Petersburg

€ 14.900

Maatschap Observatorium en Street Art Research Instituut St. Petersburg leggen in 'Who owns the river?' een link tussen de zustersteden Rotterdam en St. Petersburg op basis van een gedeelde interesse voor het ontwikkelen van de publieke ruimte langs de rivieroever. Het team beoogt de lokale gemeenschap meer te betrekken bij de stedelijke planning van dit gebied door middel van placemaking en het ontwerpen van een locatie-specifiek cultureel object dat dient als een communicatie platform. Het object stimuleert de verbeeldingskracht van het gebied bij lokale bewoners en de discussie over thema's als klimaat verandering, het stijgen van de zeespiegel en de interactie tussen de stad en de rivier. De startfase bestaat uit bureau- en veldonderzoek en het organiseren van twee workshops met experts, werksessies en publieke lezingen in St. Petersburg. In deze fase wordt ook een locatie geselecteerd in St. Petersburg voor de implementatie van het object in een vervolgfase. Het project is onderdeel van het bredere onderzoek 'Waterfront: neighbourhoud & community' van Street Art Research Instituut samen met het Deense Culturele Instituut.