<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Onderzoek

WIN WIN a consensus algorithm

Stichting ZZZAP

€ 8.830

Nienke Huitenga (immersive producent) dient mede namens projectpartner James Bryan (hacker/onderzoeker) een aanvraag in voor het project WIN WIN 'a consensus algorythm'. Het project behelst - zoals de naam al suggereert - het ontwikkelen van een algoritme dat ingezet kan worden in het vinden van consensus over een willekeurig onderwerp binnen een groep mensen. Met het algoritme worden de deelnemers gelijktijdig en stapsgewijs gevraagd hun standpunt aan te geven ten aanzien van een bij voorkeur complex vraagstuk. Hierbij wordt net zolang doorgevraagd tot er binnen de groep een niveau van overeenstemming is bereikt. WIN WIN heeft een hoog performatief gehalte en kan gezien worden als een commentaar op het functioneren van de huidige democratieën. Het project, dat nu bestaat als prototype, is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de twee makers in het kader van de masterclass Sandberg@Mediapark. De makers hebben de samenwerking opgezocht met Iron Curtain Project, HOW TO SURVIVE A DEMOCRACY en het Other Futures Festival.