<
toekenningen

Regeling Architectuur

WMNL-Academie, fase 2

Vereniging Deltametropool

€ 10.530

De Wij Maken Nederland (WMNL) Academie is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Deltametropool, Wing, Platform31 en Pakhuis De Zwijger. De WMNL Academie bestaat uit zes leerlijnen waarin kennisontwikkeling en -verspreiding centraal staan. Via de academie worden netwerken op het gebied van ruimtelijke ordening vanuit praktijk, beleid en wetenschap, door alle schaalniveaus heen ontwikkeld en versterkt. De leerlijnen zijn gericht op zes ruimtelijke transitievraagstukken: democratie en energie; grensoverschrijdend samenwerken; krimp en energie, transities in landbouw; werklandschappen; en energie en klimaat. Een leerlijn bestaat uit een serie van vier middagsessies waarin deelnemers en sprekers in interactieve presentaties en praktijkgerichte workshops vernieuwende regionale en lokale praktijken met elkaar uitwisselen met het doel van elkaar te leren. In de startfase zijn deze leerlijnen verder uitgewerkt en is een samenwerking aangegaan met het Ministerie van BZK, dat de WMNL academie graag aan de volgende Place of Hope 'Parkstad Limburg' linkt. Deze aanvraag is gericht op de verspreiding van resultaten uit de eerste drie leerlijnen die binnenkort van start gaan. Hiervoor worden nieuwsbrieven, podcasts, blogs en per leerlijn te downloaden cahiers ingezet.

website

www.deltametropool.nl