<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

WMNL Academy

Vereniging Deltametropool

€ 7.500

Vereniging Deltametropool vraagt een startsubsidie voor het ontwikkelen van de 'WMNL Academy'. 'Wij Maken Nederland' (WMNL) is een onafhankelijk platform voor de ruimtelijke toekomst van Nederland en een hub voor ruimtelijke professionals in brede zin. Binnen dit platform is over de jaren heen veel kennis ontwikkeld en uitgewisseld. Met de 'WMNL Academy' wil een consortium rondom Vereniging Deltametropool kennis over specifieke transitiesvraagstukken op het gebied van klimaat, energie en landbouw verder ontwikkelen en verspreiden. Hiertoe worden drie parallel lopende leerlijnen geformuleerd, die onder andere bestaan uit lezingen en workshops waarin zowel theorie, praktijk als governance aan bod komen. Rondom elke leerlijn wordt een programmaraad gevormd die de inhoud bepaald en een casestudy inbrengt. De startfase resulteert in een definitief programma van de 'WMNL Academy' en een ondersteunende programmaraad. Voor de uitwerking van de leerlijnen werkt Vereniging Deltametropool samen met Platform31 en Wing. Ieder van hen neemt één leerlijn voor z'n rekening en mogelijk wordt er nog een vierde leerlijn rondom verstedelijking en mobiliteit toegevoegd. Pakhuis de Zwijger neemt de communicatie op zich rondom de diverse leerlijnen en de organisatie van het afsluitende Academy Diner.

website

deltametropool.nl