<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → AV productie

WMWM

Tijs Ham

€ 17.350

Het project 'WMWM' omvat de ontwikkeling van een audiovisueel object dat een nieuwe context schept waarbinnen performances en composities kunnen plaatsvinden. Hiermee willen Tijs Ham en mede-aanvrager Roald van Dillewijn een nieuwe belevingsdimensie toevoegen aan drone- en ambientconcerten. Concreet bestaat het object uit een holle buis waaruit lichtpatronen schijnen en waarin speakers zijn geplaatst. Door de draaibewegingen van meerdere buizen ontstaan moirépatronen waardoor een audiovisuele performance tot stand komt. De eerste fase van het project behelst de ontwikkeling van het object, de tweede fase een reeks concerten met geluidskunstenaars. Zeno van den Broek, Mark IJzerman, Sietse van Erve hebben reeds toegezegd. Gebruiksvriendelijkheid – het gemakkelijk in en uit elkaar halen van het object – dient bij de eerste fase een speerpunt te zijn. Ham en van Dillewijn werken voor dit project samen met WORM, Gaudeamus, Het Uitvindersgilde en FIBER Festival.