<
toekenningen

Woontuinen

Site Practice

€ 25.000

In dit project staat de tuin als sociaal aspect van wonen centraal. Tuinen geven rust, ruimte, vermaak en werk en zijn sterk verbonden met het essentiële idee van wat 'thuis' is, zo constateren de ontwerpers en architecten van Site Practice en Makkink & Bey en de landschapsarchitectenbureau Le Far West. Zij onderzoeken het concept van een gemeenschappelijke 'woontuin' die dakloze jongeren ondersteunt bij het vinden van woonruimte. Een plek voor de jongeren om zich thuis te voelen en tot rust te komen. Door de tuin als integraal onderdeel van het sociale weefsel van de buurt te ontwikkelen, kunnen jongeren hun sociale netwerk en vangnet uitbreiden. Daarnaast kunnen zij samen met hulpinstanties en gemeente een rol spelen in het beheer van de tuin en daarmee hun vaardigheden ontwikkelen. Zo wordt bijgedragen aan noodzakelijke vergroening en vinden dak- en thuisloze jongeren de ruimte om met de natuur ook hun toekomstperspectief te laten groeien. Het ontwerpteam stelt voor samen met jongeren en instanties aan de slag te gaan in een testtuin. Onderzocht wordt tevens hoe de uitkomsten van dit participatieve ontwerponderzoek kunnen worden ingezet voor een opschaling van het project naar een netwerk van woontuinen door de hele stad en in andere steden.

Geselecteerd naar aanleiding van de Open Oproep Nieuwe woonconcepten dak- en thuisloze jongeren.

website