<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Onderzoek

Workbook for the Crowd

TAAK

€ 16.700

Jasmijn Visser vraagt een projectsubsidie aan voor het onderzoeksproject 'Workbook for the Crowd'. De nadruk van het onderzoek, dat zich bevindt op het snijvlak van kunst, ontwerp, wetenschap en journalistiek, ligt op massapsychologie in het post-truth tijdperk. Hierbij spiegelt de aanvrager perspectieven van fin de siecle massapsychologie aan de opvattingen uit het digitale tijdperk, vooral als het gaat om de theorie van 'deindividuation': het idee dat de individu binnen een massa een deel van zijn persoonlijkheid weggeeft en onderdeel wordt van een nieuw, collectief individu. Dit onderzoek zal resulteren in 'Workbook for the Crowd'; een handleiding voor dit collectief individu om zelfbewustzijn en ethiek te leren. Het project zal worden gepresenteerd op Impakt festival en sluit aan op het post-truth thema.