<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Presentatie

Workshop Dalang Fever 3 - How data can empower a migrant society

International New Town Institute

€ 27.762

INTI en Het Nieuwe Instituut zijn door het curatorenteam van de architectuurbiënnale in Shenzhen geselecteerd om met de presentatie “Dalang Fever 3 – How data can empower a migrant society” bij te dragen aan de achtste editie. De biënnale opent op 14 december 2019 en stelt de snel veranderende technologische vernieuwingen in relatie tot stedelijke gebieden centraal. “Dalang Fever 3” is samengesteld door curator Linda Vlassenrood en bestaat uit een onderzoek, een tentoonstelling en een vierdaagse workshop. De workshop vindt plaats van 20 t/m 24 januari 2020 in Shenzhen met een multidisciplinair ontwerpteam uit Nederland en China. Dit team zal op basis van het verrichte dataonderzoek onder migranten in Dalang verschillende ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke, organisatorische en digitale vraagstukken benoemen en (ontwerp)voorstellen doen voor mogelijke oplossingen en vervolgstappen. Het doel van de workshop is het ontwikkelen van een methodologie waarin data over vragen en behoeften van migranten in snel veranderende stedelijke gebieden beter geïncorporeerd worden in het ontwerpproces, wat zal leiden tot een scherpere formulering van de relevante ontwerpvragen en oplossingen. Het ophalen van data – via veldwerk en een applicatie – en de workshop vinden plaats in samenwerking met de non-profit organisatie Shanzhai City uit Shenzhen.

website

www.newtowninstitute.org