<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Tentoonstelling

World as Lover, World as Self

Shimmer

€ 19.960

'World as Lover, World as Self' is een vervolg op het eerder ondersteunde 'Iridescence and the Rising Wave'. Met het huidige project wil Shimmer een tentoonstelling maken waarin Nederlandse en internationale kunstenaars, ontwerpers en denkers worden samengebracht om hedendaagse vormen van 'defamiliarization' te onderzoeken via digitale cultuur. De tentoonstelling moet voorbijgaan aan het simpelweg online tentoonstellen van een digitale museumcollectie. Er zullen vier overlappende on- en offline tentoonstellingen worden ontwikkeld, een online leesprogramma, een print-on-demand-publicatie en een doorlopende livestream die intimiteit in het digitale publieke domein, tijdens en na de covid-19-pandemie onderzoekt. Met kunstenaars Ellen Gallagher, Geo Wyeth, Harm van den Dorpel en Magali Reus zal Shimmer defamiliarisatie onderzoeken aan de hand van Black Narrative Criticism (Gallagher), nieuwe materiaalassociaties rondom oppervlakte en rendering (Reus), dissassociatie door coding en generative algorithmic techniques (Dorpel) en de 'misrendered and recoded queer body' (Wyeth). Deze vier kunstenaars zullen illustreren waar onze digitale toekomst mogelijk naartoe gaat en wat er gebeurt na zelfisolatie.

website

shimmershimmer.org