<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

WTC A never-ending Love Story

Lietjebauwens

€ 7.500

'WTC A never-ending Love Story' is een filmproject waarmee Lietjebauwens aan de hand van fictieve scenario's stedenbouwkundige processen inzichtelijker wil maken. Ze constateert dat het publieke debat rondom urgente stedelijke vraagstukken, zoals gentrificatie, gestagneerd is en dat het kan worden opengebroken door hier samen met belanghebbenden, van privé-eigenaren tot politici en activisten, een film over te maken. Na het succes van het voorgaande project dat in de Brusselse context plaatsvond, wil Lietjebauwens hetzelfde format toepassen op Rotterdam Zuid. Voor dit project wordt gewerkt aan een webserie van acht afleveringen waarin de aanvrager kritisch onderzoekt wat het verschil is tussen wat er tijdens debatten wordt gezegd (participatie, ecologie, de buurt) en wat dit in de praktijk betekent (en voor wie?). Uiteindelijk wil ze een speculatief podium bieden aan partijen die doorgaans geen stem krijgen en hen toekomstscenario's laten uitwerken. Doel is om beleidsmakers en activistische bewegingen samen te brengen in een fictieve setting. Na een lanceringsmoment in zowel Allee Du Kaai als Het Nieuwe Instituut komen de afleveringen op de projectwebsite te staan. Hiervoor worden door diverse Belgische en Nederlandse partners, waaronder Het Kaaitheater, A+, De Vooruit en Video Power, De Dépendance en Het Nieuwe Instituut, digitale events aangekondigd. Tijdens een afsluitende bijeenkomst in Het Nieuwe Instituut worden alle afleveringen vertoond, gevolgd door een analyse van de Rotterdamse casus. Verder worden er drie artikelen geschreven die parallel aan de afleveringen via het online beeldende kunstmagazine Mister Motley worden gepubliceerd.