<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

WTC A never-ending Love Story

Lietjebauwens

€ 7.500

Lietje Bauwens en Wouter De Raeve maakten onlangs een docufictie over het verloop van het ontwikkelproces waarbij de Brusselse WTC-torens zijn gesloopt en vervangen door een multifunctioneel complex met kantoren, woningen, co-working ruimtes, sportfaciliteiten, horeca, binnentuinen en een benedenverdieping die zich naar de buurt opent. Volgens de makers is de directe omgeving daar echter nauwelijks bij betrokken geweest en zij zijn daar kritisch op, omdat een publiek debat over urgente maatschappelijke kwesties daarmee is uitgebleven. Onder de titel 'WTC A Love Story' hebben zij aan de hand van geënsceneerde ontmoetingen en fictieve gesprekken tussen de hoofdpersonen, vertolkt door acteurs, inzichtelijker weten te maken hoe dit soort complexe stedenbouwkundige processen verloopt en is het publieke debat over maatschappelijke kwesties met succes geopend. In een vervolgtraject onderzoeken de makers of deze aanpak tot een internationale onderzoek– en gespreksmethode kan worden doorontwikkeld. Daarvoor richten zij zich in eerste instantie op de casus Rotterdam-Zuid. In de startfase zullen zij zich daarom samen met goed ingevoerde partijen zoals Vers Beton, De Dépendance en enkele experts en bij het onderwerp betrokken kunstenaars grondig in deze casus verdiepen. Hiertoe wordt onder andere een publieke bijeenkomst met een panelgesprek en een screening van de docufictie in het HNI georganiseerd om met het publiek te bedenken hoe de WTC methode op de casus kan worden toegepast, personages te definiëren en te speculeren hoe actoren de acteurs zouden kunnen briefen.