<
toekenningen

Zadkine Fashion Experiment II

.Krill architectuur en onderzoek

Krill-o.r.c.a. werkt sinds januari 2020 in nauwe samenwerking met Igor Runsink, Greetje Hoiting en meerdere teams van Zadkine aan de vernieuwing van de leeromgeving voor de opleiding Fashion & Beauty. Het team ontwikkelde een experimentele leeromgeving in de Wasserij in Rotterdam Noord, passend bij het door het docententeam nieuw ontwikkelde onderwijsconcept. De experimentele leer- en werkruimte in de Wasserij is inmiddels in gebruik genomen. Ondanks de plaatsing binnen een professionele omgeving loopt deze experimentruimte nog het gevaar om slechts een extra klaslokaal te worden en is het proces van vernieuwing nog fragiel. Om de innovatie te bestendigen wil het projectteam zich in de tweede fase op de eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel binnen Zadkine richten. Het College van Bestuur heeft het team gevraagd om daarvoor het denkmodel Stad, dat tijdens de eerste fase is geïntroduceerd, verder te ontwikkelen. Het denkmodel Stad definieert de relatie tussen Zadkine en de colleges opnieuw en wil eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel binnen de grote organisatie ondersteunen met een beter leesbare leeromgeving. Ook biedt het een kans de flexibilisering van vastgoed in te bedden in de cultuur van Zadkine. Met het denkmodel Stad wil het projectteam tot slot ruimte bieden voor de innovaties die door de coronacrisis in een stroomversnelling zijn gekomen. Het model ondersteunt de vorming van een fysiek en virtueel platform waarmee de colleges, zonder de band met Zadkine kwijt te raken, de verbinding kunnen zoeken met iedereen die in het bedrijfsleven en de maatschappij met hetzelfde vak bezig is. Het model richt zich daarmee ook op een nieuwe dimensie van gemeenschap binnen de zich radicaal veranderende leeromgeving. Naast het voortzetten van het experiment voor de opleiding Beauty & Fashion op de Wasserij en de uitwerking van het denkmodel Stad voor Zadkine wil het projectteam ook drie virtueel-ruimtelijke kernen met een platformfunctie opzetten.

Meer informatie over de eerste fase van dit project

website

krill.nl