<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Zeeweg

CinéTé filmproduktie

€ 7.500

De korte animatiefilm 'Zeeweg', naar een idee van Juan de Graaf, gaat over hoe door de totstandkoming van de Afsluitdijk het tijdperk van de Zuiderzee en haar visserijleven teneinde komt. Aan de hand van de relatie tussen een visser en zijn zoon wordt getoond hoe een manier van leven in de dorpen en stadjes aan de Zuiderzee verloren gaat. Met de startsubsidie willen de makers onder andere de synopsis uitbouwen tot een volledig scenario. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het ontwerp en de beweging van de personages en een botter, de traditionele Zuiderzeevissersboot. Ook wordt de vertellende en beeldende werking van het vormgevingsconcept uitgewerkt in een animatic. In deze fase werken regisseur Juan de Graaf, scenarist Jacqueline Epskamp en producent Nancy Fornoville van CinéTé nauw samen. Zij worden hierin geadviseerd door Peter Dorleijn, schipper en historicus en schrijver op het gebied van de oude Zuiderzeevisserij. Andere samenwerkingspartners van het project zijn Museum Spakenburg, Batavialand en het Zuiderzeemuseum.

website

www.cinete.nl