<
toekenningen

ZelfregieHuis Delfshaven

Delfshaven Coöperatie

De wijk Bospolder Tussendijken in Rotterdamse Delfshaven kent een hardnekkige sociale problematiek die vraagt om een langdurige en integrale aanpak samen met de bewoners. Het Zelfregiehuis is een plek waar bewoners op diverse domeinen als zorg, economie en energie het heft in eigen handen nemen. Het Zelfregiehuis is gevestigd op de begane grond in een voormalig schoolgebouw, dat nu op de verkooplijst van de afdeling Vastgoed van de gemeente Rotterdam staat. Delfshaven Coöperatie onderzoekt de mogelijkheden van de aankoop van het pand om het Zelfregiehuis hier te kunnen laten blijven. De coöperatie signaleert bovendien dat er behoefte is aan tijdelijke woonruimte voor mensen met een lichte zorgvraag. Door de bovenste verdiepingen van het pand te herontwikkelen tot tijdelijke verblijfhuizen kan tegemoet gekomen worden aan de behoefte van deze mensen met een tijdelijke lichte zorgvraag. Binnen de context van de ontwikkeling van de wijk Bospolder Tussendijken heeft de coöperatie Delfshaven samen met diverse partners zoals de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en lokale initiatieven een aantal verschillende scenario's voor het pand opgesteld. Volgende stap is om het zorgconcept, het ruimtelijkconcept en het energieconcept verder te concretiseren en partners en investeerders te werven.

website

delfshavencooperatie.nl