<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Zeus

Studio Drift

€ 7.500

Met het project 'Zeus' onderneemt Studio Drift een zoektocht naar de vormgevingspotentie van het natuurverschijnsel bliksem. Studio Drift werd daartoe geïnspireerd door zogenaamde 'fulgurieten', glasachtige objecten die in een fractie van een seconde worden gevormd in zandgrond zodra bliksem de aarde raakt. In samenwerking met wetenschappers en technische experts gaan de vormgevers dit fenomeen in de praktijk nader onderzoeken. Daarbij worden de eigenschappen van materialen onder extreme omstandigheden en de mogelijke bijdrage van dit ongebruikelijke productieproces aan de vormgevingsindustrie verkend. Het uiteindelijke doel is om "bliksemvangers" te ontwikkelen en deze te plaatsen op strategische plaatsen op aarde en na inslag de creaties op te graven en te verzamelen.

website

www.studiodrift.com