<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Onderzoek

ZHŌUWÉI.NETWORK

NVISIBLE.STUDIO

€ 10.205

NVISIBLE.STUDIO ontvangt een subsidie voor het project 'ZHŌUWÉI.NETWORK'. Het voorstel behelst een ontwerpend onderzoek van ontwerper en filmmaker Emilia Tapprest en historicus en muziekproducent Victor Evink naar de diepe innerlijke implicaties van dataficering. Het onderzoek krijgt vorm door middel van worldbuilding en film. In het kader van het project worden drie scenario's ontwikkeld die zich afspelen in de nabije toekomst. In de scenario's wordt telkens een maatschappij voorgesteld die vanuit een andere ideologie wordt bestuurd op basis van data.