<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Zie de Schie

Stichting Cultureel Forum Schiedam

€ 7.500

Architectuur, stads- en landschapsontwikkeling verdienen volgens het Cultureel Forum Schiedam (CFS) een volwaardige plek op de culturele agenda van Schiedam. Het CFS heeft het initiatief genomen om in 2021 onder de titel 'Zie de Schie' een driedaagse manifestatie te organiseren. De Schiedelta laat uiteenlopende voorbeelden zien van verstedelijking, natuurontwikkeling, waterbeheer, recreatie en infrastructuur. Met de manifestatie wil ze de ontwikkelingen in de Schiedelta in een nieuw perspectief plaatsen. Het is de bedoeling dat Zie de Schie een jaarlijks terugkerende manifestatie wordt in de aanloop naar de viering van 750 jaar Schiedam in 2025. Met de manifestatie wil ze het debat over architectuur, stads- en landschapsontwikkeling activeren en de beleving van de Schie onder bewoners en bezoekers vergroten. Van vrijdag 11 t/m zondag 13 juni 2021 trekt een drijvend eiland van de monding aan de Maas naar het hart van de stad en doet daarbij drie plekken aan. Het programma bevat bijdragen van onder andere architectuurhistoricus Marinke Steenhuis en landschapsarchitect Adriaan Geuze. Daarnaast zal ecoloog Ernst Raaphorst een film presenteren waarin de Schie tot leven komt. Lucas Zoutendijk licht het eerste ontwerp van de nieuwe kaart voor de Schiedelta toe. Tot slot transformeert kunstenaar Sander Bokkinga het eiland tot een kunstmatig natuurgebied.

website

cultureelforumschiedam.nl