<
toekenningen

Digital Heritage x Public → Productontwikkeling

Zij voeren mee met de VOC

Studio Louter

€ 99.610

Het project 'Zij voeren mee met de VOC' is een gezamenlijk initiatief van Studio Louter en Huygens Instituut voor Nederlands Geschiedenis. Tijdens de ontwikkelfase van dit project is een onderzoek uitgezet om een degelijke inclusieve benadering van dit onderwerp te waarborgen. Dit heeft geleid tot een het projectplan voor een interactieve big-data experience in de vorm van een digitale applicatie. Hiervoor worden online datasets over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) die door het Netwerk Maritieme Bronnen zijn samengebracht op publieksvriendelijke wijze ontsloten. Door Big Data te koppelen aan een augmented reality (AR) ervaring kunnen bezoekers vragen stellen aan de opvarenden van de VOC en op die manier antwoorden krijgen op prangende en lastige erfgoedvragen. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 24.960.