<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

'Zonering Agrarisch Overijssel', natuur en landbouw in balans

Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur i.s.m. provincie Overijssel en Wageningen University & Research

€ 30.000

De inrichting van het toekomstige landelijk gebied is een zeer belangrijke en actuele ontwerpopgave, die we niet onbenut moeten laten. Hier liggen kansen om leef- en productieomgevingen te creëren, die elkaar versterken en tot duurzame modellen kunnen leiden, niet alleen op economisch vlak, maar ook op gebied van ruimtelijke kwaliteit, gezondheid en leefbaarheid. Een ontwerpend onderzoek zoals geschetst gaat bijdragen aan een ruimtelijk perspectief voor de landbouw in Overijssel en tevens naar voren brengen welke urgente gebieden in Overijssel extra aandacht vergen omdat hier meerdere opgaven het landschap beïnvloeden.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1.

website

peterderuyterlandschap.nl