<
toekenningen

Regeling Festivals → Festival

Zooms In Festival

What Design Can Do

€ 74.995

WDCD Zooms In Festival is een tweedaags, 'hybride' (digitaal en fysiek) designfestival op en vanaf de NDSM-werf dat plaatsvindt op 27 en 28 mei 2021. Met jonge en gerenommeerde ontwerpers, experts en bezoekers 'zoomt de organisatie -in en -uit' op het verleden, het heden en de toekomst van de rol van design in maatschappelijke vraagstukken. Wat heeft tien jaar What Design Can Do (WDCD) aan maatschappelijke vraagstukken opgeleverd? Wat brengt de mondiale coronacrisis teweeg aan problemen maar ook aan (ontwerp)kansen? Hoe geven we gezamenlijk een nieuwe rechtvaardige wereld vorm? Het festivalprogramma bestaat uit Research & Development Labs, een sprekersprogramma, twee filmprogramma's en een interactieve expositie. WDCD neemt voor al haar activiteiten de zeventien Sustainable Development Goals van de VN als leidraad, die zijn samengebracht in de overkoepelende thema's Klimaatactie en Sociale Rechtvaardigheid. WDCD Zooms In Festival focust zich op deze twee hoofdthema's waarbij systeem- en gedragsverandering centraal staan in het programma. Het programma is ontwikkeld rond drie programmalijnen: Gender Equality, Decolonising Design en Circular Planet. Aan alle drie de thema's wordt met partners op langere termijn gewerkt. De inzichten, resultaten en visies worden verwerkt in documenten die online en open source gepubliceerd worden via de online kanalen van WDCD en (internationale) partners. Deze documenten zullen een startschot voor of een voortzetting zijn van ontwikkeling van verschillende challenge programma's.

website

www.whatdesigncando.com