<
toekenningen

Zorg voor de wijk

KAW

Op initiatief van de woningcorporaties Standvast en De Gemeenschap, vermogensbeheerder BVOB en zorgaanbieder OBG onderzoekt KAW hoe op lange termijn de kwaliteit van wonen en zorg in de wijk Galgenveld geborgd kan worden. De wijk Galgenveld in Nijmegen kent een heldere scheiding van wonen en zorg. Het woonaanbod is van verschillende vastgoedeigenaren: van de woningcorporaties Standvast en De Gemeenschap, de stichting BVOB, en particuliere woningbezitters. Bewoners kunnen een arrangement krijgen voor wonen en welzijn, aangeboden door OBG. Daarnaast levert OBG als zorgaanbieder ook separaat zorg en hulp aan huis. Hierdoor kunnen bewoners met een vergaande zorgvraag thuis blijven wonen. Desalniettemin constateren Standvast, De Gemeenschap, stichting BVOB en zorgaanbieder OBG dat de druk op betaalbaarheid en beschikbaarheid van wonen en zorg in de stad toeneemt. Zij willen zich gezamenlijk inzetten voor het realiseren van een leefomgeving waarin mensen eigen afwegingen kunnen maken op het gebied van wonen en zorg. Het onderzoek richt zich op in totaal 200 woningen verdeeld over zes woongebouwen aan de Professor Cornelissenstraat. KAW stelt samen met de samenwerkingspartners een toekomstsvisie op. Centraal staat daarbij de beleving van bewoners, de organisatorische samenhang, de aandacht voor de businessmodellen van de verschillende partijen en de ruimtelijke oplossingen die ingezet kunnen worden om de toekomstvisie kracht bij te zetten. In de uitvoering van het onderzoek worden ook wijkbewoners en de gemeente Nijmegen betrokken.

website