Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati (stadslabs)
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Urbanisatie

19 juni: CityLab; a local action or international movement

05 juni 2019

In het kader van het festival We Make the City organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Play the City de bijeenkomst 'CityLab; a local action or international movement' in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats tijdens de Urban Conference: Common Ground op woensdag 19 juni 2019, van 14.30 tot 16.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst delen experts uit Nederland en Turkije hun ervaringen met nieuwe vormen van co-creatieprocessen en de impact van stadslabs op de toekomstige ontwikkeling van de bebouwde ruimte.

In diverse Nederlandse steden zijn sinds 2014 ruim vijftig stadslabs gemobiliseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Door design en co-creatie te gebruiken bij het formuleren van sociaal inclusieve en milieuvriendelijke strategieën, geven Nederlandse steden vervolg aan deze beweging en nemen deel aan het ontwikkeltraject 'Anders Werken aan Stad, Dorp en Land'. Dit traject is gericht op lokale overheden en concentreert zich op de co-creatieve aanpak van het 'stadmaken'. Lokale overheden zetten een stadslab op in samenwerking met ontwerpers, alle mogelijke belanghebbenden en burgers, en werken in een co-creatief proces aan ruimtelijke en sociaal maatschappelijke opgaven in hun gemeente.

Terwijl de stadslabs nieuwe vormen van co-creatieprocessen verwezenlijken, worden wereldwijd vergelijkbare ruimtes voor lokale initiatieven ontwikkeld. Zo maken stadslabs onderdeel uit van een beweging dat over de hele wereld in opkomst is.

Wat kan de impact worden van stadslabs? Kan het een wereldwijde beweging worden? Waar staan stadslabs binnen de internationale context? Wat zijn mogelijke rollen voor een stadslab onder uiteenlopende regeringsstelsels? Samen met gasten uit Turkije kijken we naar het voorbeeld van het Mersin CityLab in wording, en daarnaast kijken we naar de toekomst van stadslabs in het tweede decennium van de 21e eeuw.

Foto bovenaan: Ekim Tan