<
Urbanisatie

Atelier Oostwaarts - Stent in Oost!, Haarlem

27 november 2014

Het oostelijke deel van Haarlem vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen het oude centrum van Haarlem en Amsterdam. Het gebied wordt gekenmerkt door een onlogische wegenstructuur en een spoorlijn die het gebied doorsnijdt. Hierdoor is een gefragmenteerde openbare ruimte ontstaan met een gebrek aan kwaliteit. Door de jaren heen zijn er talloze ambitieuze plannen ontwikkeld die daar verandering in hadden moeten brengen, maar deze zijn nooit gerealiseerd. Dit lijkt tot een verlies van draagvlak onder bewoners te hebben geleid. Atelier Oostwaarts wil tot een breed gedragen ontwikkelvisie komen en zal daarbij als intermediair tussen alle belanghebbenden optreden. In het atelier gaat men op zoek naar verbanden binnen het gebied en in samenwerking met burgers, bedrijven instellingen en overheid worden vervolgens handelingsperspectieven opgesteld en uitgewerkt. Directe coalitiepartners in dit project zijn de gemeente Haarlem en HBB ontwikkeling. Ook werkt het lab samen met ABC Haarlem bij publieke activiteiten en voor het ontsluiten van resultaten.

  • downloads