Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati (stadslabs)
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Urbanisatie

Creatieve sessie Stadstuin Potmarge, Leeuwarden

20 november 2019

Anders werken staat 13 juni 2019 centraal tijdens de Creatieve sessie Potmarge in Leeuwarden. Binnen het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn de betrokken ondernemers, kennisinstellingen, zorginstellingen en de gemeente bij elkaar voor een dag vol inspiratie, frisse blikken op de toekomst en een nieuwe werkvorm voor samenwerking.

op weg naar de 'Stadstuin Potmarge'
In het gebied de Potmarge wordt de afgelopen drie jaar gewerkt aan de ruimtelijke ontwikkeling. Er is veel energie bij de betrokken partijen te vinden. Sinds 2017 is er de breedgedragen visie 'Stadstuin Potmarge' waar de vijftien betrokken partijen hun ambities en doelen voor het gebied in benoemen. De Stadstuin Potmarge wordt een innovatieve proeftuin op het gebied van voedsel, water, energie, welzijn en gezondheid. Een unieke identiteit die is gekoppeld aan de verschillende ondernemingen en instellingen in de omgeving. Een van de uitgevoerde projecten is de Waterbar. In dit molecuulvormige gebouw vindt de creatieve sessie plaats. Het is een innovatieve constructie waarin watertechnologie tastbaar wordt door exposities en bijeenkomsten.

Zoals vaker voorkomt bij gebiedsontwikkeling lopen trajecten vast wanneer ideeën over perceelsgrenzen uitwijken. Dit is in de Potmarge, een gebied met veel grondeigenaren, ook het geval. In de creatieve sessie gaan de partijen 'anders werken' aan deze gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt door middel van een serious game, verzorgd door Edwin van Uum en Mathijs Dielissen van Bureau UUM en Maarten Koenen van Knikker Interventies. De game draait om het inzicht krijgen in elkaars drijfveren en creativiteit en om samenwerking. Samen richten de betrokkenen een fictieve stadstuin in en worden reële scenario's van gebiedsontwikkeling om de beurt ter discussie gesteld.


 • deel 1 – de Potmarge-game spelen
  Na een introductie over de stand van zaken in het gebied begint de Potmarge-game. Het spel wordt in twee kleinere groepen gespeeld. Het gezamenlijke doel in het spel is zo veel mogelijk gebruikers in het gebied krijgen. Op een creatieve en nieuwe manier samenwerken staat hierbij centraal. De twee tafels spelen tegen elkaar. De tafel met de meeste gebruikers aan het eind van het spel wint.

  een middel voor samenwerking
  De serious game is een middel voor het teweegbrengen en versterken van samenwerking. De spelers zitten aan tafel met zowel een persoonlijk doel als een gezamenlijk doel. Het inzicht krijgen in en omgaan met elkaars drijfveren voor het behalen van doelen maakt het interessant. De boardgame brengt de verschillende partijen in een meer informele setting bij elkaar. In deze informele setting geeft men persoonlijke drijfveren ook eerder bloot. In de realiteit is dit niet altijd het geval. De verschillende partijen komen op een nieuwe manier met elkaar aan de praat en ontmoeten elkaar een keer niet rondom de vergadertafel. En samen een spel spelen is natuurlijk ook gewoon leuk! Gedurende het spel krijgen de spelers de volgende inzichten:
  • Investeren in het gebied dient alle partijen en ons gezamenlijke doel.
  • Gezamenlijk investeren heeft een groter effect!
  • Een informele setting en creatieve werkvorm helpt bij het maken van goede ideeën.

 • deel 2 – naar acties voor de toekomst
  De deelnemers reageren enthousiast op het spel. Het is een versimpelde weergave van de realiteit en biedt mogelijkheden voor het samenbrengen van partijen en het starten van de dialoog. Er sluiten steeds nieuwe gezichten aan bij de gebiedsontwikkeling van de Potmarge. Het inzetten van de serious game geeft nieuwe betrokken personen direct inzicht in de complexiteit van de gebiedsontwikkeling. De spelvorm helpt bij het activeren van partijen en bewoners om (opnieuw) mee te denken. Het is belangrijk om vaker creatieve en informele bijeenkomsten te organiseren.

  blijf werken met een spelbegeleider
  Door de nieuwe werkvorm hebben de deelnemers een beter beeld bij elkaars drijfveren achter de ontwikkeling. Het is hierdoor duidelijker waarom verschillende projecten wel of niet van de grond komen. Er is nieuwe energie losgekomen die leidt naar een actieplan voor de komende tijd. Gezamenlijk stellen de deelnemers een aantal doelen op voor het nog beter maken van de samenwerking. Een voorbeeld hiervan is het delen van individuele plannen met elkaar. Het heeft een positief effect op de samenwerking wanneer je de individuele plannen van de andere partijen kent, omdat het je de mogelijkheid geef daar rekening mee te houden. Een ander belangrijk doel is het samen dragen van de lusten maar ook van de lasten. Bereikte doelen moeten meer worden gevierd en tegenslagen moeten we samen opvangen. Dit geldt ook voor het 'Blijven werken met een spelbegeleider'. Een 'spelbegeleider' kan als meer onafhankelijk persoon sturen op samenwerking. Alle nieuwe doelen komen voort uit de creatieve werkvorm. Het anders werken draagt op deze manier bij aan de verdere ontwikkeling van het gebied de Potmarge.

 • Tekst: Mathijs Dielissen en Edwin van Uum
  Illustraties: Quinda Verheul
  Foto's: Bureau UUM  Lees ook:
  Anders werken in Weert