Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati (stadslabs)
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Urbanisatie

De singel als klimaatadaptieve drager voor de historische binnenstad

€ 10.000

Bezien vanuit vernieuwende integrale strategieën voor klimaatadaptatie en erfgoed heeft de singel bij uitstek de potentie een dragende structuur te vormen, verbonden met andere cultuurhistorische netwerken in de stad, aldus het team van OKRA, Alterra, WUR en Stichting in Arcadië. De Catherinasingel in Utrecht, als sluitstuk voor het terugbrengen van het water in de singels, en het aangrenzende gebied met het verdwenen Mariabolwerk en de verdwenen dwarsgracht vormen de casus voor dit project. Het team start met het maken van een catalogus over 'state of the art' voorbeelden uit Europa op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed gerelateerd aan de klimaatadaptieve stad. Vervolgens wordt de definitie van de opgave aangescherpt en relevante partijen gezocht om aan te haken. Tot slot worden er realisatietrajecten opgesteld waarin het team tracht om follow-ups aan het uitvoeringsproject van de Catharinesingel te koppelen.