Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati (stadslabs)
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Urbanisatie

ENDELK (Gronings voor 'eindelijk') - casus Middag-Humsterland

€ 10.000

Energie, duurzaamheid en landschappelijke kwaliteit, daarvoor staat ENDELK (Eindelijk). In een Energie-Innovatie-Lab wordt door studenten, bewoners, ondernemers en experts onderzocht hoe de landschappelijke kwaliteiten van het Middag-Humsterland kunnen worden versterkt en tegelijkertijd een zo hoog mogelijk rendement aan duurzame energie kan worden gewonnen. Het landschap kenmerkt zich door de vele boerenerven die door schaalvergroting een zichtbare en beeldbepalende impact hebben op het landschap. In voorbereiding op het lab wordt in de startfase een beeldanalyse gemaakt van de huidige situatie van de boerenerven en wordt het vigerende beleid, planologisch kader en huidige werkprocessen samengevat. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Zuidhoorn, Hanzehogeschool Groningen en de gebiedscoöperatie Westerkwartier met daarin vele lokale experts op het gebied van architectuur, energie, landschap en erfgoed. Voor de workshops haken relevante agrarische partijen aan als ook buurgemeenten, provincie en onderwijsinstellingen.