<
Urbanisatie

Gemeente Maastricht - Maastricht-LAB Next, Maastricht

06 februari 2015

Het M-lab is sinds 2012 actief als externe denktank van de gemeente Maastricht. Het is opgericht om de transitie naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling te stimuleren en een impuls te geven aan stedelijke (her)ontwikkeling. In de eerste twee jaar zijn interessante resultaten behaald en is men tot nieuwe inzichten gekomen die bijdragen aan de doorontwikkeling van het M-lab. Om het debat over nieuwe stadsontwikkeling verder te stimuleren kiest men in de volgende fase voor een meer open werkwijze c.q. co-creatief proces met open oproepen, publieke bijeenkomsten, het Stadmakers netwerk en nieuwe samenwerkingsverbanden met individuele partijen, organisaties en kennisinstellingen.